"Wiedza twoją szansą na rozwój zawodowy"
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11
     
11
 

 

Projekt skierowany jest do 120 dorosłych osób pracujących z terenu powiatu zielonogórskiego i powiatu m. Zielona Góra, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności. Zajęcia odbywać się będą w Zielonej Górze w Szkole Języków Obcych „English Language School” na ul. Piaskowej 3c (szkoła znajduje się w pobliżu palmiarni). Biuro projektu (sekretariat) znajduje się w Zielonej Górze na ul. Żeromskiego 17 (2. piętro).
O przyjęciu do uczestnictwa w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zajęcia zorganizowane zostaną wokół 4 modułów szkoleniowych:

 1. Moduł obejmować będzie 4 grupy (40 osób): język angielski biznesowy – 120h (zajęcia 2 razy w tygodniu po półtora godziny);
 2. Moduł obejmować będzie 4 grupy (40 osób): język niemiecki biznesowy – 120h (zajęcia 2 razy w tygodniu po półtora godziny);
 3. Moduł obejmować będzie 2 grupy (20 osób): psychologia zarządzania – 60h (zajęcia 3 razy w tygodniu w dwóch blokach po półtorej godziny);
 4. Moduł obejmować będzie 2 grupy (20 osób): profesjonalna obsługa klienta – 60h (zajęcia 3 razy w tygodniu w dwóch blokach po półtorej godziny).

W ramach zajęć zaplanowano drobny poczęstunek, każdy z uczestników szkolenia otrzyma również komplet materiałów szkoleniowych, podręczników i programów multimedialnych do nauki języka obcego o łącznej wartości rynkowej ok 400 zł.

Zajęcia z języka obcego o profilu biznesowym to nauka języka obcego z elementami języka biznesowego. Nacisk będzie położony na słownictwo, zwroty z zakresu języka biznesowego, praktyczne zastosowanie języka w mowie i piśmie.
Lektorzy będą dostosowywać metody i techniki nauczania do poziomu grupy.   
Tematyka zajęć będzie oscylować wokół sfer życia powiązanych z:

 • strukturą i pracą w przedsiębiorstwie,
 • obsługą klienta,
 • nawiązywaniem kontaktów
 • prowadzeniem rozmów telefonicznych w biurze, z klientami
 • rezerwacja hoteli, biletów lotniczych/kolejowych, samochodów  

Jak i wiele innych zagadnień z tego właśnie obszaru językowego.
W ramach zajęć zostaną wykorzystane materiały multimedialne w celu ułatwienia, uatrakcyjnienia i zintensyfikowania procesu nauki języka. Na zajęciach lektorzy będą stosować programy i słowniki multimedialne do nauki języka obcego. Każda sala będzie wyposażona w rzutnik, laptop, Internet. Kursanci otrzymają bogatą ofertę podręczników, jak i materiałów multimedialnych oraz zostaną w pełni wyposażeni w materiały potrzebne do uczestniczenia w zajęciach (segregatory, długopisy, notatniki, automatyczne ołówki etc.) A wszystko to za darmo.
Zastosowanie materiałów multimedialnych w połączeniu z Internetem daje możliwość:

 • przygotowywania zajęć w nowatorskiej formie nie spotykanej dotąd przy tradycyjnym systemie pracy z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń
 • wykorzystywanie fragmentów filmów, zdjęć jako materiałów stymulujących do dyskusji
 • wykorzystywanie podczas zajęć stron internetowych w formie ćwiczeń, testów czy też materiałów stymulujących

Beneficjenci oprócz wiedzy z zakresu języka abcego zdobywają również umiejętność wykorzystywania multimediów i Internetu do dalszej nauki już po ukończeniu kursu.

Psychologia zarządzania.
Funkcjonowanie współczesnych organizacji w znacznej mierze uzależnione jest od nieprzewidywalnych zmian zachodzących w otoczeniu. Wykorzystanie szansy lub uniknięcie zagrożenia zależy m.in. od sprawnego współdziałania zespołów ludzkich.
Zrozumienie, współpraca i zaufanie powinny stać się podstawowymi wartościami w każdej organizacji. Zbudowanie „zgranego” zespołu nastawionego na osiąganie sukcesów wymaga m.in. poznania wiedzy z zakresu psychologii zarządzania.
Zajęcia mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy o funkcjonowaniu zespołów z trzech perspektyw: jednostkowej, grupowej i systemowej.
Z punktu widzenia jednostki omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: procesy poznawcze, inteligencja, osobowość, temperament, mechanizmy motywacyjne itp. Z punktu widzenia grupy należy podkreślić fakt, że zespoły ludzkie w organizacji nie stanowią prostej sumy jednostek lecz zupełnie nową jakość systemową.
Realizacja zajęć osadzona jest na zdobywaniu wiedzy i umiejętności poprzez aktywne współdziałanie. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest „zgranie” zespołu uczestniczącego w szkoleniu, czyli słuchaczy.

Profesjonalna obsługa klienta.
Profesjonalną obsługę klienta zapewnia poznanie potrzeb KLIENTA i powiązanie ich z korzyściami, jakie daje oferowany produkt, usługa czy informacja.
Współcześnie pojęcie KLIENT nabiera szerszego wymiaru. Coraz częściej wyróżnia się klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Wynika to z faktu, że firmy organizują swoją działalność bazując na podejściu procesowym.
Zajęcia mają na celu m.in. przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu psychologii „sprzedaży”, problemów etycznych związanych ze „sprzedażą”, komunikacji między sprzedawcą/dostawcą a klientem, zarządzanie czasem i obszarem „sprzedaży”.
W trakcie zajęć zostaną przedstawione i omówione nowoczesne techniki sprzedaży. Realizacja zajęć osadzona jest na zdobywaniu wiedzy i umiejętności poprzez aktywne współdziałanie.

Za realizację projektu odpowiedzialny jest zespół projektowy w składzie:
Koordynator projektu - Piotr Kurek
Administrator projektu - Marcin Ruban
Specjalista ds. szkoleń - dr Paweł Truszkiewicz
Specjalista ds. monitoringu - Honorata Pietrońska